ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozbalit vše
1. VŠEOBECNÉ

Účinné od: 28.05.2020
Naposledy aktualizováno: 09.07.2020

Jako správce údajů máme podle nařízení o hazardních hrách zákonnou povinnost zpracovávat osobní údaje hráčů s cílem umožnit jim účastnit se her a poskytovat jim doplňkové služby. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké osobní údaje od hráčů shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je využíváme.

Webové stránky www.spinsamurai.com („Kasino“, „Webové stránky“, „Web“, „Společnost“, „My“, „Nás“, „Naše“) vlastní a provozuje společnost Dama N.V., která je registrována a založená dle zákonů státu Curaçao s registračním číslem 152125 a na adrese Julianaplein 36, Willemstad, Curaçao a její plně vlastněná dceřiná společnost Strukin Limited, která je registrovaná na adrese Pavlov Nirvana & Aipeias, 4, ALPHA TOWER, 1. patro, byt 11, 3021, Limassol, Kypr. Dama N. V. je licencována a regulována společností Antillephone N. V. (licenční číslo 8048/JAZ2020-013).

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo ochrany vašich údajů, neváhejte a obraťte se na našeho pověřence pro ochranu údajů na adrese [email protected].

Pokud se nacházíte v EHP, můžete se také obrátit na našeho zástupce v EHP pro jakéchkoli dotazy týkající se ochrany údajů na adrese [email protected] nebo pomocí níže uvedené poštovní adresy. Zástupce EEA společnosti Direx N. V. je Lift Advisory Limited, 206 Woud House, Old Bakery Street, Valletta, Malta.

Registrací Hráčského účtu na Webových stránkách vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a nechcete nám poskytovat osobní údaje, které požadujeme, nepoužívejte prosím těchto webových stránek.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto Zásady ochrany osobních údajů představují dohodu mezi vámi a Společností. Tyto Zásady můžeme pravidelně upravovat. Přestože se budeme snažit, abychom vás o takových změnách informovali, doporučujeme vám pravidelně tyto Zásady ochrany osobních údajů kontrolovat. Vaše další používání Webových stránek a/nebo jejích služeb bude představovat váš souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů.

2. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Osobní údaje, které můžeme požadovat a používat, zahrnují kromě jiného:

a) jakékoli informace, které nám poskytnete při vyplňování formulářů na našich stránkách pro registraci účtu, jakož i jakékoli další údaje, které dále zadáváte prostřednictvím Webových stránek nebo e-mailu (např. jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo);

b) korespondenci vedenou s námi prostřednictvím Webových stránek, e-mailu, webového chatu nebo jinými komunikačními prostředky;

c) veškerá historie transakcí na Hráčském účtu, ať už k tomu dochází prostřednictvím Webových stránek nebo jinými komunikačními prostředky;

d) údaje a podrobnosti o přihlašování na Webové stránky, včetně údajů o návštěvnosti, údajů GeoIP o poloze, dat o prohlížeči/zařízení, weblogů, protokolů o aktivitách a dalších informací, které souvisejí s návštěvami zaznamenanými v našem systému;

e) dokumenty a důkazy, které jsme odůvodněně požadovali, abychom ověřili váš účet, zpracovali vklady nebo výběry a provedli kontroly proti podvodům (z naší vlastní iniciativy nebo v souladu s platnými právními předpisy). Tyto důkazy mohou zahrnovat naskenované kopie cestovního pasu, platební výkazy, bankovní výpisy atd.
 
f) účast na průzkumech nebo jakákoli jiná zákaznická hodnocení, která občas můžeme provádět.

3. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, zpracováváme za účelem poskytování našich služeb. Vaše údaje použijeme zejména pro následující účely:

a) zpracování vašich sázek a transakcí. To zahrnuje vaše používání platebních karet a online platebních systémů;

b) poskytování her a dalších doplňkových služeb, které hledáte na našich Webových stránkách;

c) poskytování zákaznické podpory, například pomoc s nastavením a správou vašeho účtu;

d) identifikace a provádění nezbytných ověřovacích kontrol;

e) poskytování informací o našich propagačních nabídkách registrovaným hráčům, nebo poskytování propagačních informací od našich vybraných obchodních partnerů, spolupracovníků a přidružených společností (platí jen v případě, že hráči výslovně souhlasili s přijímáním takových marketingových materiálů);

f) dodržování zákonných povinností, včetně dodržování zákonů proti praní špinavých peněz (AML) a proti financování terorismu (CFT);
 
g) sledování a vyšetřování transakcí za účelem předcházení podvodům, zneužívání pravidel, praní špinavých peněz a jiným nezákonným herním činnostem;
 
h) analýza zákaznických trendů prostřednictvím vyhodnocení tržních studií (účast v průzkumech není povinná a vždy se můžete rozhodnout, že se nebudete účastnit);
 
i) provádění výzkumu a statistické analýzy agregovaných údajů.

4. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Vaše Osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy a telefonního čísla, můžeme používat k zasílání marketingové komunikace týkající se produktů, služeb a propagačních akcí, vyjma situace, kdy se rozhodnete nepřijímat propagační materiály. Marketingová komunikace může zahrnovat informace o produktech a službách našich obchodních partnerů, například poskytovatelů kasinových her.
Jakmile se rozhodnete, že nechcete dostávat takové marketingové a reklamní materiály, můžete se odhlásit v nastavení Hráčského účtu nebo se obrátit na naši zákaznickou podporu na adrese [email protected].

Dále mějte na paměti, že přijetím jakékoli soutěžní ceny nebo výhry z naší strany souhlasíte s použitím vašeho jména a/nebo přezdívky pro reklamní a propagační účely bez dodatečné náhrady, s výjimkou případů, kdy to zákon zakazuje.

5. ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Nebudeme o vás shromažďovat žádné Osobní informace bez vašeho vědomí. Můžeme však automaticky shromažďovat určité údaje o vás, které jste poskytli prostřednictvím našich služeb a během interakce s námi.

Můžeme také legálně přijímat určité Osobní informace od online prodejců a poskytovatelů služeb, jako jsou společnosti bojující proti podvodům. Kromě toho si vyhrazujeme právo využít služby poskytovatelů třetích stran za účelem poskytování technické podpory, aby bylo možné zpracovat vaše online transakce a poskytovat herní obsah.

Pochopte, prosíme, že nám může být udělen přístup ke všem informacím, které můžete poskytnout těmto prodejcům, poskytovatelům služeb a službám třetích stran pro elektronické obchodování. Ujišťujeme vás, že jakékoli takto získané osobní údaje budeme používat a chránit, jak je stanoveno v těchto Zásadách. Veškeré informace, které nám poskytnete, budou zpřístupněny třetím stranám mimo Společnost jedině zcela v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podnikneme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že naše dohody s poskytovateli služeb třetích stran vždy chrání vaše soukromé informace.

6. PŘÍJEMCI DAT

Informace, které jste nám poskytli, můžeme předat jiným subjektům v rámci naší skupiny společností a našim obchodním partnerům. Mezi tyto společnosti patří naše mateřské společnosti, jejich mateřské společnosti a všechny dceřiné společnosti těchto příslušných společností, jakož i další společnosti, se kterými obchodujeme a uzavíráme nezbytné dohody. Zpracování vašich údajů může být provedeno Společností nebo jiným subjektem v v rámci naší skupiny společností, které mohou k zajištění potřeb plynoucích ze zpracování dat použít třetí stranu.

Zaměstnanci Společnosti, konkrétně pověřenec pro ochranu údajů, pověřenec pro boj proti praní špinavých peněz, analytici plateb a pro boj proti podvodům, zástupci zákaznické podpory, členové týmu pro udržení stávajících zákazníků, manažeři pro VIP hráče a další vybraní zaměstnanci, budou mít také přístup k vašim osobním informacím za účelem plnění svých povinností a poskytnutí pomoci.


Naši zaměstnanci, kteří mají přístup nebo se podílí na zpracování osobních údajů hráče, podepsali dohody o zachování důvěrnosti, aby respektovali důvěrnou povahu informací o hráči v souladu s platnými zákony o hazardních hrách, ochraně osobních údajů a soukromí.

S cílem poskytovat vám efektivní služby, můžeme my a/nebo naši poskytovatelé služeb vyžadovat přenos vašich osobních údajů z jedné země do druhé v rámci Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a také některým zpracovatelům dat, kteří mohou mít sídlo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Prohlížením Webových stránek a elektronickou komunikací vedenou s námi proto potvrzujete a souhlasíte se zpracováním vašich údajů námi (nebo našimi dodavateli nebo subdodavateli) v těchto zemích. Vždy se budeme snažit zajistit, aby se s vašimi údaji zacházelo bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

7. VYDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon, nařízení nebo jiné právní předvolání nebo rozkaz. Vaše osobní údaje můžeme také předat regulačnímu orgánu nebo orgánu pro vymáhání práva, pokud se domníváme, že je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů Společnosti, jejích zákazníků nebo jakékoli třetí strany.

Osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze v následujících případech:

a) vyžaduje-li to zákon;

b) Pokud webová stránka potřebuje sdílet údaje se svými zpracovateli plateb, aby usnadnila platební transakce v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů. (Zejména většinu transakcí bankovních karet zpracovává společnost Paysafe, jejíž zásady ochrany osobních údajů se vztahují na takovéto transakce);

c) abychom dodrželi naše zákonné a regulační povinnosti a odpovědnosti vůči příslušným licenčním a regulačním orgánům, jakož i všechny povinnosti a odpovědnosti vyplývající z jakýchkoli jiných platných právních předpisů a vůči všem ostatním příslušným regulačním orgánům v jiných jurisdikcích;

d) pokud se Společnost domnívá, že zveřejnění je nezbytné k ochraně bezpečnosti Společnosti, hráče nebo ostatních, za účelem vyšetření podvodů nebo jako reakce na žádost vlády;

e) pokud naši poskytovatelé marketingových služeb požadují údaje k plnění svých úkolů;

f) budou předány jakékoli jiné třetí straně po předchozím souhlasu hráče.


Používáme zpracovatele dat třetích stran ke zpracování omezených osobních údajů naším jménem. Tito poskytovatelé služeb podporují Webové stránky, zejména pokud jde o hosting a provozování webů, marketing, analýzu, zlepšování webů a zasílání e-mailových newsletterů. Zajistíme, aby přenos Osobních údajů směrem k příjemci byl v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a aby zpracovateli byly uloženy stejné povinnosti, jaké jsou uloženy nám na základě příslušné Dohody o službách.

Naše webové stránky mohou obsahovat také funkce sociálních médií (např. tlačítka „sdílet“ nebo „líbí se mi“). Tyto funkce poskytují platformy sociálních médií třetích stran, jako je Facebook. Pokud se údaje shromažďují tímto způsobem, řídí se jejich zpracování zásadami ochrany osobních údajů příslušných platforem sociálních médií.

Kromě výše uvedeného můžeme také zveřejnit osobní údaje, pokud provedeme akvizici nových podniků. Pokud Společnost podstoupí jakékoli změny ve své struktuře, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo částečná akvizice, je pravděpodobné, že osobní údaje našich zákazníků budou zahrnuty do prodeje nebo přenosu. Před takovým přenosem osobních údajů budeme v rámci našich Zásad informovat hráče e-mailem.

Upozorňujeme, že náš obsah může odkazovat na webové stránky třetích stran a poskytovat relevantní reference. Nejsme odpovědní za takový externí obsah, který může obsahovat vlastní zásady ochrany osobních údajů a zveřejňování údajů.

8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Jak je uvedeno v našich Obchodních podmínkách, vy a Kasino se můžete kdykoli rozhodnout o uzavření svého Hráčského účtu. Po uzavření svého účtu si vaše osobní údaje uchováme v evidenci tak dlouho, jak to vyžaduje zákon. Tyto údaje se použijí pouze v případě, že to požadují příslušné orgány za účelem vyšetřování finančních a daňových záznamů, podvodů, praní peněz nebo vyšetřování jakékoli jiné nezákonné činnosti.

Můžeme také uchovávat anonymizované derivace vašich údajů, abychom zlepšili náš obsah a marketingovou komunikaci tam, kde se nejedná o automatizované rozhodování.

Musíte si uvědomit, že vzhledem k předpisům týkajících se boje proti praní peněz v licencovaných herních jurisdikcích v Evropské unii jsme povinni uchovávat osobní údaje hráčů předložené během registrace a veškerá data získaná během provozní doby Hráčského účtu po dobu minimálně pět let od poslední hráčovi transakce nebo uzavření účtu. Proto nelze vyhovět žádosti o úplné vymazání před uplynutím této lhůty.

9. BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ

Tímto potvrzujeme, že při shromažďování a zpracovávání vašich Osobních údajů za účelem správy vašeho Hráčského účtu jsme vázáni přísnými právními ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Proto se snažíme chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí v souladu s nejlepšími obchodními praktikami a příslušnými předpisy. Zavazujeme se poskytovat hráčům bezpečné služby a přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že všechna data, která jste nám poskytli, zůstanou v bezpečí.

Právo na odvolání souhlasu. V případech, kdy spoléháme na váš souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

K Hráčským účtům lze přistupovat pouze za pomocí unikátního ID a hesla. Můžete také nastavit dvoufaktorové ověření (2FA) jako další ochranu před neoprávněným použitím vašeho účtu. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti vašich přihlašovacích údajů a za to, že k nim nemůže získat přístup jiná osoba. 

10. VÁŠ KONTAKT S NÁMI

V souvislosti s těmito Zásadami nás můžete kdykoli kontaktovat, pokud budete chtít:

a) potvrdit přesnost osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;

b) informovat o našem používání vašich osobních údajů;

c) zakázat budoucí používání vašich údajů pro účely přímého marketingu;

d) aktualizovat nebo opravit jakékoli informace, které jste nám poskytli (v takových případech byste měli poskytnout důkazy, které můžeme požadovat k provedení těchto změn). Upozorňujeme, že je nezákonné poskytovat nám nepravdivé informace o vás a je vaší povinností zajistit, abychom byli vždy informováni o vašich správných údajích.

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“), který odpovídá za dohled nad otázkami souvisejícími s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na DPO na adrese [email protected].

Pokud se nacházíte v EHP, můžete se také obrátit na našeho zástupce v EHP ohledně jakýchkoli dotazů na ochranu dat na adrese [email protected] nebo pomocí níže uvedené poštovní adresy. Zástupce EEA ve společnosti Dama N.V. je Lift Advisory Limited, 206 Woud House, Old Bakery Street, Valletta, Malta.

Dále máte podle článku 77 nařízení GDPR právo podat stížnost týkající se zpracování vašich údajů u dozorového úřadu, zejména v Členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení.

11. ZÁSADY COOKIE

Jakmile navštívíte Webové stránky, náš systém automaticky shromažďuje informace o vaší návštěvě, jako je váš prohlížeč, IP adresa a webová stránka, ze které jste přišli. Tento sběr může být proveden ve spojení s našimi poskytovateli platforem a partnery. Můžeme od nich obdržet obecná demografická data nebo údaje o používání návštěvníky našich Webových stránek. Nepoužíváme automaticky shromažďované informace k vaší osobní identifikaci bez získání dalšího souhlasu.

Ke shromažďování daných informací používáme soubory cookie a podobné sledovací nástroje. Cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo zařízení při návštěvě našich webových stránek. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro fungování Webu; jiné vylepšují váš zážitek na Webu a pomáhají nám poskytovat lepší služby. Níže jsou uvedeny typy souborů cookie, které používáme, a jejich účel.

Požadované soubory cookie: umožňují navigaci a základní funkčnost webových stránek, např. přístup do členských oblastí Webu.

Funkční soubory cookie: umožňují nám analyzovat vaše používání webových stránek a vaše volby na webové stránce (např. klíč vaší relace, jazyk nebo oblast), abychom mohli tato nastavení uložit a nabízet vám osobnější prostředí.

Reklamní soubory cookie: umožňují nám posoudit účinnost našeho marketingového obsahu. Tyto soubory cookie jsou poskytovány našimi partnery za účelem sledování návštěv webových stránek a registrací nových hráčů přicházejících z reklamy. Vaše osobní údaje (jako jméno nebo e-mail) nesdělujeme přidruženým partnerům, s výjimkou údajů o návštěvě webu, které takové Reklamní soubory cookie přímo získaly. Údaje o vaší návštěvě webu však mohou být spojeny s jinými osobními údaji, které poskytovatelé získali z jiných zdrojů. Posledně jmenované externí zpracování dat se řídí zásadami ochrany osobních údajů a pravidly těchto poskytovatelů třetích stran.

Kromě výše uvedeného využíváme řadu poskytovatelů služeb třetích stran, kteří na těchto Webových stránkách také vkládají soubory cookie, abychom mohli poskytovat služby, které nám zajišťují. Mezi tyto služby patří mimo jiné pomoc se zlepšováním vaší zkušenosti, a to sledováním vaší činnosti na Webových stránkách, měřením účinnosti Webových stránek a účinnosti našich marketingových kampaní.

Většina online prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie. Pokud si to přejete, je možné blokovat některé nebo všechny soubory cookie nebo odstranit soubory cookie, které již byly vloženy úpravou nastavení prohlížeče. Doporučujeme však, abyste neblokovali ani neodstraňovali své soubory cookie, protože by to mohlo omezit vaše používání našich Webových stránek.

12. HRY NETENT

Při hraní kasinových her vyvinutých společností NetEnt platí také Zásady ochrany osobních údajů společnosti NetEnt. Tyto zásady naleznete zde.